Київ, проспект Лобановського 4В
пн-пт з 9:00 до 19:00
Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності клініки ZARTA (далі Зарта) визначає умови та правила використання сайту клініки Зарта https://zartaclinic.com/ (далі «Сайт». Розроблено Політика конфіденційності клініки «Зарта» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» », Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» № 61 від 09.08.1993 р., Положення Цивільного та Господарського кодексів України.

Ця Політика конфіденційності клініки «Зарта» затверджена з метою охорони та захисту персональних даних Клієнтів клінік (включаючи користувачів сайту), конфіденційної інформації, що містить персональні дані; а також конфіденційну інформацію, власниками якої є клініка «Зарта»; – з метою регулювання доступу до даної інформації, її надання та передачі.

Політика конфіденційності клініки «Зарта» поширюється на всіх користувачів сайту (клієнтів).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають такі значення:

1.1. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб та поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

1.3.Конфіденційність інформації – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.

1.4. Режим конфіденційності інформації – правові, медичні, організаційні, технічні та інші заходи щодо захисту персональних даних.

1.5. Власник інформації, що є конфіденційною, – особа, яка володіє інформацією, яка є конфіденційною, на законній підставі, що обмежила доступ до цієї інформації та встановила щодо неї режим конфіденційності інформації.

1.6. Доступ до інформації, що є конфіденційною, – ознайомлення певних осіб з інформацією, що є конфіденційною, за згодою його власника або на іншій законній підставі надання доступу до персональних даних.

1.7. Клієнт – фізична або юридична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, повністю прийняла всі умови цієї політики конфіденційності через оплату послуг клініки.

1.8. Контрагент – сторона цивільно-правового договору, власник інформації, що є конфіденційною, передав цю інформацію за умови збереження конфіденційності цієї інформації.

1.9. Сайт є інтернет-сайтом https://zartaclinic.com/, включаючи всі його піддомени, який знаходиться під організаційним контролем керівництва клініки «Зарта».

1.10. Передача інформації, що є конфіденційною, – передача інформації, є конфіденційною та зафіксована на сайті клініки «Зарта», її власником або власником сайту на підставі договору в обсязі та на умовах, передбачених договором, включаючи умову про вжиття контрагентом встановлених договором заходів щодо охорони її конфіденційності .

1.11. Надання інформації, що є конфіденційною, – передача інформації, є конфіденційною та зафіксована на Сайті клінік «Зарта», її власником органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій.

1.12. Розголошення інформації, що є конфіденційною, – дія або бездіяльність, внаслідок яких інформація, яка є конфіденційною, у будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, у тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч цивільно-правового договору.

2. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА КОНФІДЕНЦІЙНА

2.1. До відомостей (інформації), що є конфіденційними, належать:

2.1.1. Персональна інформація, яку надає клієнт під час реєстрації або залишення коментарів на Сайті: телефон, e-mail, ім’я та прізвище.

2.1.2. Дані, що передаються автоматично при відвідуванні сайту: IP-адреса, інформація про браузер, тривалість перебування на сайті, адреса сайту, з якого було здійснено перехід, тощо

2.1.3. Дані про звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація про стан здоров’я Клієнта, який, відповідно до чинного законодавства, є конфіденційною інформацією.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після надання згоди Клієнта на збір, обробку, розповсюдження та доступ до персональних даних та вжиття клінікою «Зарта» заходів щодо охорони конфіденційності інформації, а саме: затвердження юридичними особами Політики конфіденційності клінік «Зарта» та обмеження доступу до інформації, що становить конфіденційну інформацію шляхом встановлення порядку звернення цієї інформації та контролю за дотриманням такого порядку.

3.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Клієнт дає свою згоду на:

3.2.1. обробку своїх персональних даних з первинних джерел у наступному обсязі: особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї тощо), відомості про місце проживання: фактичне та за державною реєстрацією, відомості про перебування на військовому обліку, дані, щодо стану здоров’я відповідно до чинного законодавства, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

3.2.2. використання персональних даних, що передбачає дії власника бази з обробки цих даних, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.3. поширення персональних даних, що передбачає дії власника бази персональних даних про передачу відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.4. доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії власника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи на доступ до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних») .

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА (КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ)

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. користуватись усіма технічними можливостями сайту клініки «Зарта»;

4.1.2. мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті;

4.1.3. на збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах, визначених чинним законодавством України та положеннями цієї Політики конфіденційності;

4.1.4. використовувати інформацію з сайту в особистих та некомерційних цілях.

4.2. Клієнт (Користувач сайту) зобов’язується:

4.2.1. при здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати публічні достовірні особисті дані;

4.2.2. використовувати Сайт тільки з метою, що не суперечить угодам між Клієнтом (Користувачем) та клінікою «Зарта», чинному законодавству України та принципам розумності та моралі;

4.2.3. нести відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту;

4.2.4. самостійно та власним коштом врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту та/або програм.

4.3. Клієнту (Користувачу сайту) забороняється:

4.3.1. розпалювати релігійні, расові чи міжнаціональні ворожнечі;

4.3.2. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

4.3.3. вчиняти дії, що порушують честь та гідність, права та свободи будь-якої особи;

4.3.4. реєструвати обліковий запис від імені третьої особи або замість іншої особи;

4.3.5. надавати у користування свій обліковий запис та/або логін та пароль від свого облікового запису третім особам;

4.3.6. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного чи образливого характеру;

4.3.7. розміщувати інформацію, що порушує права та законні інтереси третіх осіб (у тому числі розміщення фотографій та відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео за її участю);

4.3.8. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

4.3.9. будь-яке використання інформації з сайту з комерційною метою.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІНІКИ «ЗАРТА»

5.1. Клініка «Зарта» має право:

5.1.1. встановлювати, змінювати та скасовувати в письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;

5.1.2. використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, для власних потреб у порядку, що не суперечить законодавству;

5.1.3. дозволяти або забороняти доступ до інформації, яка є конфіденційною інформацією, визначати порядок та умови доступу до цієї інформації;

5.1.4. вводити в цивільний обіг інформацію, яка є конфіденційною, на підставі договорів, що передбачають включення до них умов про охорону конфіденційності цієї інформації;

5.1.5. вимагати від юридичних та фізичних осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надано інформацію, яка є конфіденційною, дотримання обов’язків щодо охорони її конфіденційності;

5.1.6. вимагати від осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, внаслідок дій, вчинених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;

5.1.7. у разі розміщення Клієнтом на Сайті або за допомогою програм інформації або здійснення інших дій, що не відповідають положенням чинного законодавства України та даної Політики конфіденційності, – без повідомлення на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність законодавству, застосовується у випадках отримання від інших клієнтів обґрунтованих скарг щодо некоректної поведінки Клієнта на Сайті клініки «Зарта», залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;

5.1.8. на зміни Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства;

5.1.9. надсилати Клієнту рекламні інформаційні повідомлення – у разі, коли Клієнт хоче відмовитися від отримання розсилок від клініки «Зарта», він повинен повідомити про цю клініку «Зарта» будь-яким зручним для нього способом.

5.2. Клініка «Зарта» зобов’язується:

5.2.1. захищати в установленому чинним законодавством, даною Політикою, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права у разі розголошення, незаконного отримання або незаконного використання третіми особами інформації, яка є конфіденційною інформацією, у тому числі вимагати відшкодування збитків, завданих у зв’язку з порушенням його прав.

6. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. З метою охорони конфіденційності інформації працівники клініки «Зарта», які відповідно до особливостей виконуваних трудових функцій у даних юридичних особах, які мають доступ до неї, зобов’язані:

6.1.1. взяти на себе письмове Зобов’язання про нерозголошення інформації, що становить конфіденційну інформацію або підписати договір про конфіденційність та нерозголошення інформації;

6.1.2. виконувати встановлений кінікою «Зарта» режим конфіденційної інформації;

6.1.3. не розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, що містить персональні дані Клієнта, а також власником якої є кініка «Зарта», і без їхньої згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях;

6.1.4. не розголошувати вище зазначену інформацію, яка є конфіденційною після припинення трудового договору (контракту);

6.1.5. відшкодувати заподіяну Клієнту шкоду, якщо працівник винен у розголошенні інформації, що становить конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків;

6.2. Відносини між кінікою «Зарта» та її контрагентами в частині, що стосується нерозголошення конфіденційної інформації, регулюються законодавством, договорами та цією Політикою конфіденційності. У договорах клініки «Зарта» з контрагентами зазначає пункт про нерозголошення контрагентом інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.

6.3. Клініка «Зарта» вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового та шахрайського доступу, знищення, зміни або інших неправомірних дій.

7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, НАДАННЯ ТА ОБЛІКУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Паперові та електронні носії, що містять конфіденційну інформацію клініки «Зарта», зберігаються у неробочий час лише у сейфах або ящиках, що закриваються; електронні бази зберігання інформації – закодовані відповідними паролями безпеки.

7.2. При роботі з електронними носіями без попередньої згоди з керівництвом працівникам клініки «Зарта» не допускається:

7.2.1. знімати копії з електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, виносити копії цих носіїв за межі офісу, передавати їх іншим особам, які не мають доступу до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації;

7.2.2. знайомити співробітників клінік та інших осіб, які не мають доступу до конфіденційної інформації з відомостями, що містять конфіденційну інформацію.

7.3. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства можуть бути надані контрагентам під час укладання угод, на їхню вимогу з попереднього узгодження з власниками персональних даних.

7.4. Відомості, що містять конфіденційну інформацію можуть надаватися виключно керівником клініки або особами, його замінюють лише на письмову вимогу представників органів державної влади, контролюючих та правоохоронних органів.

7.5. Облік електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, веде відповідальну особу.

Записатись на прийом

Заповніть дані у формі і менеджер перетелефонує вам найближчим часом.